آخرین اخبار : 

مقالات

چگونه نظم ذهنی مناسبی در زمان کنکور داشته باشیم
برنامه ریزی پایه دهم
آیا در زمان باقی مانده موفق میشم
چرا باید درس هر روز را در همان روز بخوانیم
اظطراب     | مقاله مهندس حسین بنائی |
چرا پایه دهم این‌قدر اهمیت دارد؟
قبل از آزمون های آزمایشی چکار باید بکنیم
تکنیک ضربدر منها راه حلی برای مدیریت زمان کنکور
تکنیک تست زدن با دو خودکار جهت رفع مشکل تست زنی
برنامه ریزی برای ماه پایانی تابستان
وقفه انداختن ها را حذف کنید
روش صحیح مطالعه فیزیک

تـــمـاس