آخرین اخبار : 

مقالات

تکنیک تست زدن با دو خودکار جهت رفع مشکل تست زنی
برنامه ریزی برای ماه پایانی تابستان
وقفه انداختن ها را حذف کنید
روش صحیح مطالعه فیزیک
تدریس دروس پایه دوازدهم در تابستان
معرفی رشته دندانپزشکی ( وضعیت تحصیل ، بازار کار ، درآمد… )
چگونه درصدهای مان را افزایش دهیم؟
معرفی رشته پزشکی ( ادامه تحصیل،بازار کار، درآمد… )
توصیه های مهم برای روز کنکور
دو هفته به کنکور مانده چه کارهایی انجام دهم
زدن تست زمان‌دار
نکاتی که برای برنامه ریزی امتحانات باید بدانیم

تـــمـاس