آخرین اخبار : 

مقالات

تدریس دروس پایه دوازدهم در تابستان
معرفی رشته دندانپزشکی ( وضعیت تحصیل ، بازار کار ، درآمد… )
چگونه درصدهای مان را افزایش دهیم؟
معرفی رشته پزشکی ( ادامه تحصیل،بازار کار، درآمد… )
توصیه های مهم برای روز کنکور
دو هفته به کنکور مانده چه کارهایی انجام دهم
زدن تست زمان‌دار
نکاتی که برای برنامه ریزی امتحانات باید بدانیم
اضطراب و استرس کنکور
در ماه پایانی تا کنکورچگونه مطالعه کنیم!؟
روش های بهبود تمرکز
چگونه جمع بندی کنیم

تـــمـاس