آخرین اخبار : 

مقالات

برنامه ریزی رتبه های برتر
پایه دوازدهم
از این به بعد چه کاری باید انجام دهم
به سوالاتی که شک دارم در آزمون جواب بدهم یا نه؟
چند راه ساده برای افزایش تمرکز ، و کاهش حواس پرتی
در پایه دهم تستی بخوانیم یا تشریحی
چگونه نظم ذهنی مناسبی در زمان کنکور داشته باشیم
برنامه ریزی پایه دهم
آیا در زمان باقی مانده موفق میشم
چرا باید درس هر روز را در همان روز بخوانیم
اظطراب     | مقاله مهندس حسین بنائی |
چرا پایه دهم این‌قدر اهمیت دارد؟

تـــمـاس